ماشین و قیمت جستجو

 • دریافت تاریخ
  • دریافت تاریخ
   دریافت زمان
 • برگشت تاریخ
  • برگشت تاریخ
   زمان برگشت

 قرارداد اجاره خودرو
 این " قرارداد " پیوست و بخش جدایی ناپذیر از فرم تحویل خودرو امضا شده توسط مستاجر است. با امضای این قراداد، مستاجر الزام خود را به رعایت کلیه قوانین ترافیکی و سایر قوانین کشور جمهوری ترکیه اعلام میدارد و ملزم به رعایت کلیه مفاد این قرارداد میباشد و با امضای این قرارداد و پذیرش آن مستاجر هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت(اسقاط کافه خیارات از مستاجر بعمل آمد). مستاجر متعهد به استفاده از وسیله نقلیه در انطباق با تمام شرایط این قرارداد و قوانین راهنمایی و رانندگی ترکیه و همچین متعهد به رعایت مدت اجاره، زمان بازگشت خودرو ، محل تحویل و غیره و همچنین مقررات مربوطه میباشد. با امضای این قرارداد، طرفین توافق اعلام میدارند که وسیله نقلیه در شرایط عملیاتی و شکل سالم مکانیکی به مستاجر تحویل داده شد )کلیه خودروهای شرکت کم کارد و مدل بالا میباشند)و در صورت بروز هرگونه اشکال فنی مستاجر موظف به اطلاع رسانی به موجر و مرکز تماس 24ساعته شرکت میباشد. مستاجر باید وسیله نقلیه را با کلیه متعلقات آن شامل لاستیک ها مدارک شناسایی و سایر عینا تحویل موجر دهد.
واریز مبلغ یک میلیون تومان  که بعنوان مبلغ بلوکه نزد شرکت خواهد بود و در صورت عدم صدور قبض جریمه از جانب پلیس در طول مدت اجاره خودرو ،مبلغ ذکر شده بعد از 30 روز کاری از تاریخ استرداد خودرو عینا به حساب شما بازگردانده خواهد شد.ساعت، تاریخ و محل وقوع تخلف رانندگی در قبوض صادره از جانب پلیس مشخص است و چنانچه مربوط به تاریخی باشد که خودرو در اختیار مستاجر بوده شرکت تزرنت حق دارد از  محل مبلغ بلوکه شده این مبلغ را کسر کند.در صورتی که مبلغ جریمه بیش از مقدار بلوکه شده باشد مستاجر تعهد مینماید مابقی را نیز ظرف 48 ساعت از زمان اعلامی واریز نماید و در صورت عدم تمکین عواقب ناشی از آن از جمله ممنوع الورود شدن به ترکیه ، عدم تمدید گواهینامه بین المللی ،اعلام به پلیس گذرنامه ایران ،و پیگیری مطالبات از طریق اینترپل و ... متوجه شخص خواهد بود.
در صورت تمایل مستاجر موظف به پرداخت هزینه اضافی برای درخواست های اضافی مانند صندلی کودک، تجهیزات GPS،راننده کمکی و غیره میباشد.
 بروز هرگونه تصادف در حال حرکت یا پارک شده و یا سرقت از طرف موجر بطور کامل گارانتی شده است مگر در مواردی که مستاجر بصورت غیر قانونی و یا در حالت مستی و خماری و یا بدون داشتن گواهینامه از خودرو استفاده کرده باشد که شرکت بیمه هیجگونه مسئولیتی در این زمینه قبول نخواهد کرد و مستاجر ملزم به پرداخت خسارت میباشد.
 مستاجر باید حداقل 21 سال سن داشته باشند و دارای گواهینامه رانندگی بین المللی معتبر برای حداقل 3 برابر مدت اجاره از تاریخ قرارداد بهمراه داشته باشد. رانندگان کمکی نیز باید این شرایط را داشته باشند و در قرارداد نام آنها ذکر شده باشد. حداقل مدت اجاره باید 24 ساعت باشد. برای اجاره کمتر از 24 ساعت ، هزینه اجاره 1 روز کامل خواهد بود. مستاجر موظف است به طور کامل هزینه اجاره خودرو را قبل از تحویل خودرو تسویه نماید.
شرایط ابطال قرارداد:
در صورت انصراف از کرایه خودرو تا 7 روز قبل از ساعت و تاریخ اعلامی به سیستم 30% مبلغ کرایه اخذ میشود و مابقی به همراه مبلغ بلوکه شده طی 3 روز کاری مسترد میگردد. در صورت انصراف کمتر از 7 روز کل مبلغ سوخت کامل میشود و فقط مبلغ بلوکه شده طی 3 روز کاری عودت داده میشود.
سایر هزینه ها؛
• یک سوم (3/1)از هزینه اجاره روزانه برای تاخیر تا 3 (سه) ساعت برای هر ساعت تاخیر و هزینه یک روز کامل برای تاخیر 3(سه) ساعت یا بیشتر.
• هزینه های سوخت به عهده مستاجر میباشد و باک خودرو بصورت خالی تحویل مشتری خواهد شد( بنزین داخل باک جهت رسیدن به اولین پمپ بنزین کافی میباشد) و خالی نیز تحویل گرفته میشود.
• هزینه های عوارض اتوبان ها ، پارکینگ و هزینه های سفر در جاده های ترکیه به عهده مستاجر میباشد.
 خودرو در زمان مشخص تحویل داده میشود و در زمان مشخص شده بازگردانده میشود در صورت تمایل به تمدید مدت اجاره در صورت اجازه موجر و امکان تمدید، قرارداد تمدید میشود و در صورت تخطی بابت هر روز تاخیر معادل 3 روز اجاره خودرو دریافت میگردد.
مستاجر باید وسیله نقلیه را با احتیاط و طبق مقرارات رانندگی استفاده کند و در صورت بروز مشکل و تخلف اذعان مستاجر به عدم اطلاع از قوانین رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
مستاجر می پذیرد و اعلام میدارد و متعهد میگردد به پرداخت کلیه مبالغ برای هزینه های خدمات، هزینه های مجازات جرایم رانندگی و هر نوع هزینه اضافی تحت هر نام که توسط مستاجر در مدت اجاره به وقوع پیوسته پس از اولین اطلاع رسانی بلافاصله و بدون رای دادگاه.
استفاده از خودرو در شرایط زیر ممنوع است.
• توسط راننده ای که نام وی بعنوان راننده کمکی اعلام نشده باشد،
• برای کشیدن یا هل دادن هر وسیله نقلیه دیگر،
• برای حمل و نقل مسافر و یا امور تجاری ،
• برای مسابقه، تعیین سرعت، تظاهرات، آزمایش صحت، تست موتور و جاده های نامناسب
• در موارد محدود کننده از نظر شرایط فنی و توان وسیله نقلیه که توسط شرکت سازنده تعیین می شود،
• برای حمل و نقل هر گونه کالای غیر قانونی و یا علیه مقررات گمرکی و سایر قوانین .
• برای هر گونه کارهای غیر قانونی، کمک به تروریسم، که جنایت علیه دولت را تشکیل می دهند
مستاجر موظف به پرداخت همه خسارات پس از اولین اخطار میباشد وحق فسخ قرارداد برای موجر محفوظ است.
• مستاجر متعهد به پذیرش مسئولیت ایجاد نقص عمدی و هر گونه خسارت وارده به وسیله نقلیه بدون اعتراض میباشد:
• اگر تحت تاثیر مواد مخدر، الکل یا داروهای خواب آور اقدام به رانندگی کرده باشد؛
• اگر وقوع حادثه در اثر سرعت غیر مجاز طبق گزارش پلیس باشد؛
• اگر هیچ گزارش از پلیس (شماره 155)هنگام وقوع حادثه وجود نداشته باشد (گزارش پلیس در شهر یا ژاندارم
در جاده ها)؛
• در صورت استفاده در حالتی که گواهینامه نداشته و یا در حالت تعلیق باشد و یا هرگونه بیماری که مانع رانندگی صحیح شود.
• در صورت رانندگی توسط شخصی که در قرارداد اعلام نشده است.
• در صورت عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه به علت تغییرات در شرایط بیمه نامه به طور کلی از معاون انجمن بیمه خزانه داری ترکیه و یا هر دلیل دیگر.
• عدم ارایه  گزارش تصادف مانند گزارش پلیس و ژاندارم و غیره به دفتر مرکزی شرکت
• عدم گرفتن کپی مدارک شخصی که با وی تصادف رخ داده است
• در صورت وقوع تصادف باید از صحنه تصادف عکس و فیلم گرفته شود و گزارش حادثه به نزدیکترین پلیس یا ژاندارم اعلام شود.
 ارسال تمام اسناد مربوط به اجاره خودرو در بیست و چهار ساعت بعد از وقوع حادثه است.
مستاجر موظف به پارک خودرو بصورت در بسته و قفل شده میباشد و اطمینان از ایمنی خودرو. در صورت سرقت گزارش حادثه به مقامات مربوطه به منظور بهره مندی از بیمه سرقت. اگر نه، مستاجر را به موظف به پرداخت قیمت خرید فعلی خودرو و هر گونه خسارت دیگر که در حوزه بیمه نامه شامل نمی شود و توسط شرکت بیمه قابل جبران نیست.
 در صورت بروز حادثه هیچ غرامتی توسط بیمه به سرنشینان حادثه دیده پرداخت نخواهد شد.
در صورت تخطی از مفاد قرارداد و روشن شدن موضوع موجر حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت.
مستاجر با امضای این قرارداد کلیه قوانین و تعهدات و روابط بین موجر و مستاجر را طبق قوانین دولت ترکیه میپذیرد و حق هیچگونه اعتراضی خارج از قوانین ترکیه را نخواهد داشت.
در صورت بروز هرگونه حادثه ای که طبق قوانین بیمه ،بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند مستاجر متعهد به پرداخت کلیه خسارتها بدون رای دادگاه میباشد.
چنانچه صدور قبض جریمه تخلفی در مدت اجاره خودرو تا زمان بازگرداندن خودرو به تاخیر بیافتد مستاجر متعهد میگردد بعد از بازگشت به ایران قبض جریمه را پرداخت نماید و در صورت امتناع توسط مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
در پایان خاطر نشان میگردد که کلیه جاده ها و اتوبانهای ترکیه توسط دوربین تحت کنترل میباشد و هرگونه تخلفی ثبت خواهد شد.همچنین طبق این قراداد در صورت روشن شدن وقوع هر حادثه ای در زمان اجاره خودرو و کتمان آن بعد از بازگشت به ایران از طریق پلیس بین الملل قابل پیگیری خواهد بود.
مستاجر اعلام میدارد در کمال صحت عقلانی و جسمانی و آگاهی از کلیه قوانین و مفاد این قرارداد اقدام به عقد قرارداد نموده است.تیک زدن این قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد به منزله قبول مفاد قرارداد و امضای آن میباشد.