ماشین و قیمت جستجو

 • دریافت تاریخ
  • دریافت تاریخ
   دریافت زمان
 • برگشت تاریخ
  • برگشت تاریخ
   زمان برگشت

پرسش های متداول در مورد اجاره خودرو :

اگر شخص دیگری به ماشین من آسیب رساند باید چه کار کنم ؟

شما باید ماشین خود را با دقت جهت حفظ ایمنی خود استفاده نمایید ولی در صورت بروزهرگونه حادثه

• با پلیس (155) تماس بگیرید و یک کپی از گزارش تایید شده پلیس به همراه مدارک خودرویی که با

• راننده وسیله نقلیه نباید در حالت مستی یا خماری و یا استفاده غیر قانونی اقدام کند و در صورت بروز

به ترتیب زیر عمل نمایید:

شما تصادف کرده و کپی کارت شناسایی و گواهینامه و بیمه فرد مقابل دریافت کنید.

هرگونه مشکل خود شخص باید پاسخگوی پلیس باشد.

• جهت بهره مندی از بیمه باید شرایط فوق و مدارک مربوطه تهیه شود.