AUTO PRIJS ZOEKEN

 • AFHALEN DATE
  • AFHALEN DATE
   AFHALEN TIME
 • INLEVEREN DATE
  • INLEVEREN DATE
   INLEVEREN TIME


Hier kunt u een aantal antwoorden vinden met betrekking tot uw reservering,

U moet de auto voorzichtig besturen voor uw veiligheid en die van uw omgeving. Maar soms zijn anderen niet net zo voorzichtig als u en dat kan soms leiden tot enige schade aan uw auto.

In dat soort gevallen moet u het volgende doen.

 • U moet de politie bellen (155) en een politieverklaring laten opstellen. Nadat u het politieverklaring heeft verkregen moet u nog autoverzekerings-documenten en kopieën van rijbewijs en ID-kaarten hebben.
 • Om een schaderapport bij uw verzekeringskantoor in te dienen moet u bovenstaande documenten hebben.
 • U moet beschikken over autoverzekerings-documenten, kopieën van rijbewijs, politieverklaring, alcoholverklaring en kopieën van ID-kaarten.

Een van de situaties die zich vaak voordoet bij autoverzekeringen en die de verzekerde moeilijkheden kan bezorgen is het verzoek tot vergoeding met betrekking tot het voertuig met meer dan een enkel geval van schade. De verzekerde die vooraf slechts kleine schadegevallen had op verschillende dagen maar daarvan geen schade heeft gerapporteerd, kan negatieve resultaten verwachten als ze verzoeken om deze schade gezamenlijk te vergoeden.

Er is een bepaalde periode waarbinnen de verzekeringsmaatschappij moet worden geïnformeerd. Deze periode staat duidelijk vermeld in de Algemene Voorwaarden van Autoverzekeringen. Volgens de Algemene Voorwaarden is het verplicht om alle schade binnen 5 dagen na het vaststellen hiervan aan de verzekeringsmaatschappij op te gegeven. Schades die niet formeel zijn opgegeven en waarvan binnen deze termijn geen dossiers is geopend worden niet getaxeerd, aangezien de aansprakelijkheid tot informatie niet is nagekomen en betalingen van schadeclaims worden dan afgewezen.

Vanwege bovenstaande is het beslist noodzakelijk om rekening te houden met de schade informatietermijn. Als echter meer dan één schadegeval, op verschillende plaatsen en tijdstippen, wordt gerepareerd, dan kan de schade aanzienlijk hoger uitvallen. Als het eerste schadegeval tijdig bij ons werd aangemeld en vastgesteld wordt dat de schade kan worden vergoed, dan is de vergoeding voor de onderdelen en arbeidsloon met betrekking tot de reparatie van het voertuig lager dan de berekening die plaatsvindt na het laatste schadegeval. Aangezien de verzekeringsmaatschappij dan oneerlijke kosten moet betalen, zullen de gezamenlijke kosten worden afgewezen en slechts het laatste schadegeval worden uitgekeerd, mits dat binnen de informatietermijn is aangemeld.

\"De verzekerde die niet tijdig een schademelding doet en gezamenlijk vergoeding verzoekt, zal door de verzekeringsmaatschappijen als oneerlijk worden beschouwd en zal geen schadevergoeding ontvangen.\" Om zo\'n negatieve uitkomst te voorkomen moet u er om denken schade binnen 5 dagen te melden aan uw verzekeringsmaatschappij.

Weten wat u moet doen in geval van een ongeval zorgt er voor dat u zich geen zorgen hoeft te maken en uw schade-uitkering volledig en op tijd krijgt. Waar u op moet letten is het volgende: De verkeersagent dient naar de plek van het ongeval te worden geroepen zonder de plaatst van het voertuig te veranderen, een ongevalverklaring moet worden opgemaakt en een alcoholverklaring moet worden afgenomen. Als de plaats van het ongeval binnen de grenzen van de gendarmerie valt, dan dient u uw verklaring van de gendarme officier en moet u de getuigenverklaring klaar hebben. Als een ander voertuig bij het ongeval is betrokken, dan dient u kopieën van autoverzekering van dat voertuig, het rijbewijs en het kentekenbewijs te verkrijgen. Als uw voertuig niet meer kan rijden, dan dient u ons te bellen voor een sleepwagen en moet uw voertuig naar de dichtstbijzijnde serviceplaats worden gebracht. U dient onderstaande documenten klaar te hebben, welke nodig zijn voor het schadedossier en ze te overhandigen aan de betreffende dienst.

•Verkeersongevalverklaring,
•Alcoholverklaring van de bestuurder,
•Kopie van het rijbewijs van de bestuurder,
•Kopie van het kentekenbewijs van het voertuig,,
•Foto\'s van de plaats van het ongeval en foto\'s van de schade aan de voertuigen (met name bij eenzijdige ongevallen moeten deze aanwezig zijn).

Volgens onze ervaring is het meeste voorkomende schadegeval wanneer uw auto geparkeerd staat en iemand botst er tegenaan. En zoveel mensen weten niet wat ze moeten doen. En dus krijgen ze geen schade uitgekeerd. U moet dus goed opletten als uw auto beschadigd is en alle benodigde documenten zonder uitzondering meenemen. Op die manier heeft u voordeel van uw verzekeringen.

Als de persoon die uw auto heeft beschadigd nog in de buurt is;

U moet hem vragen of hij een autoverzekering heeft en daar kopieën van maken.

U moet de auto niet van de plaats van het ongeval verwijderen en de verkeerspolitie bellen om een politieverklaring op te laten maken. In die verklaring moet u aangeven dat het de schuld van de tegenpartij was. Dat is nodig om de schade aan uw auto uitgekeerd te krijgen. Als het niet de schuld van de tegenpartij was zal de verzekeringsmaatschappij geen betaling doen.

Als de persoon die uw auto heeft beschadigd niet in de buurt is;

U moet ons bellen op dit nummer: +90(532)2656665 Mobiel nummer en ons van de schade op de hoogte stellen.

Autodiefstal komt het meeste voor aan het begin van de laatste dag van evenementen. Als in zo\'n geval dan de auto wordt gestolen en dat valt onder de verzekering, weet niemand wat de procedure precies is. U moet dus de stappen weten om uw schade zonder probleem volledig en op tijd uitgekeerd te krijgen

Wat moet u dus doen als uw auto gestolen is? Hier zijn de acties die u moet ondernemen...

Stap 1
Zodra u zich realiseert dat uw auto is gestolen moet u zo spoedig mogelijk actie ondernemen door naar het dichtstbijzijnde politiebureau te gaan. Een schademelding dat uw auto is gestolen moet direct door ons worden geopend.

Stap 2
Autodiefstal kent een wettelijke wachttermijn van 30 dagen. Als de auto binnen die termijn niet kan worden gevonden:
De auto moet onze kant vertellen dat hij niet gevonden kan worden.
Er is een patrouillewagen die een artikel heeft met een wachtwoordtabel en autodiefstal. Echter, u moet de tekst hebben ontvangen..

Ik hoop dat u een prettige dag heeft...